نگهداری و توسعه ارتباط با مشتری که منجر به فروش رو به بالا ، فروش جنبی و از همه مهمتر اجرای صحیح طرح‌های وفادارسازی می شود، مهمترین دلیل سازمان های تولید و خدماتی برای راه اندازی باشگاه‌های مشتریان است.
در واقع باشگاه مشتریان یک برنامه سازمان يافته و شكل داده شده توسط يك شركت برای گروهی مشخص از مشتريانش جهت افزايش وفاداری آن‌ها و افزايش درآمد شركت از خريدهای ایشان می‌یاشد.
اتاق مدیریت ارتباط با مشتری ، در زمینه باشگاه مشتریان خدمات زیر را در 4 فاز ارائه می نماید:
1- ارزیابی ساختار کسب و کار و ماهیت مشتریان آن
2- طراحی مدل و  استراتژی باشگاه مشتریان
3- طراحی سناریوی باشگاه مشتریان
4- مدیریت پروژه ی ایجاد و استقرار باشگاه مشتریان
5- راهبری ، هدایت و ممیزی برنامه های باشگاه مشتریان


روند همکاری در پروژه های  باشگاه مشتریان
1- دریافت RFP مکتوب از کارفرما و یا درخواست بازدید از مجموعه
2- بازديد از شركت كارفرما و یا برگزاری جلسه حضوری در محل اتاق مدیریت ارتباط با مشتری
3- ارائه پروپوزال و اعلام زمان و هزینه
4- عقد قرارداد
5- تشکیل تیم پروژه
6-اجرای پروژه طبق پروپوزال ارائه شده

 

راه اندازی باشگاه مشتریان
علاوه بر خدمات مشاوره در راه اندازی باشگاه مشتریان که در بالا توضیح داده شده است، می‌توانید در صورت تمایل عملیات اجرایی راه اندازی باشگاه مشتریان خود را به اتاق مدیریت ارتباط با مشتری واگذار نمایید. این خدمات اجرایی شامل موارد زیر می باشد:
1- طراحی سند استراتژیک باشگاه مشتریان
2- پیاده سازی سناریو بر بستر نرم افزارها و سخت افزارها
3- اجرای رویدادهای افتتاحیه باشگاه مشتریان
4- مدیریت داده‌ها و امور اجرایی باشگاه از طریق استقرار نیروی مقیم یا بصورت راه دور
5- طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی و مسئولیت اجتماعی باشگاه مشتریان