استانداردهای تعیین شده توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO در حوزه مشتریان

تمرکز بر مشتری و مشتری محوری به عنوان یکی از اصول هشتگانه مدیریت کیفیت از سوی سازمان بین المللی استانداردسازی مشخص شده است. لذا در عمده‌ی استانداردهای مدیریت کیفیت بندهای متعددی ویژه‌ای امور مشتریان به چشم می‌خورد. از سوی دیگر خطوط راهنمای جامعی نیز با تمرکز بر فرآیندهای اصلی ارتباط با مشتریان توسط ISO منتشر شده است که در عموم پروژه‌های CRM از آن‌ها استفاده می‌شود. این استانداردها عبارتند از:

الف- استاندارد ISO10001:2018 – خطوط راهنمای مدیریت کدهای رفتار با مشتری ( منشور ارتباط با مشتری )

ب – استاندارد ISO10002:2018 – خطوط راهنمای مدیریت شکایات مشتریان

د – استاندارد ISO10003:2018 – خطوط راهنمای مدیریت منازعات خارجی مشتریان ( رفع اختلافات )

هـ – استاندارد ISO10004:2018 – خطوط راهنمای پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتریان

هـ – استاندارد EN ISO15838 – خطوط راهنمای مدیریت مراکز ارتباط با مشتری ( مراکز تماس )

ما در CRMROOM با تکیه بر تجربه و دانشی که طی بیش از یک دهه فعالیت خود در این زمینه کسب کرده‌ایم، آماده‌ایم تا با شما در مسیر پیاده‌سازی و اخذ این استانداردها در سازمان مطبوعتان همراه شویم. چنان‌چه در این خصوص نیازمند گفتگو و دریافت مشاوره هستید خوشحال خواهیم شد تا با شما همنشین شویم.

 

جایزه ICXA

این جایزه توسط انجمن جهانی متخصصین تجربه مشتری بصورت سالیانه در 3 بخش اصلی زیر اعطا می‌شود:

1- CX Classics :
این بخش شامل زیربخش هایی نظیر بهترین استراتژی تجربه مشتری، جایگاه تجربه مشتری در سازمان، جایگاه تجربه کارکنان در سازمان، بهترین تجربه مشتری برنامه های وفاداری، بهترین تجربه کاربری، بهترین استفاده از بازخوردهای مشتری، بهترین تجربه مشتری B2B، بهترین مرکز تماس و …. است.

2- CX Evolution :
این بخش شامل زیربخش هایی نظیر بهترین پاسخ تجربه مشتری به بحران، بهترین استفاده از تکنولوژی، بهترین نوآوری در تجربه مشتری، بهترین پلتفرم دیجیتال، بهترین تجربه شهروندی، بهترین مشاوره تجربه مشتری و…است.

3- CX Professionals :
این بخش شامل زیربخش هایی نظیر بهترین تیم تجربه مشتری سال، بهترین متخصص تجربه مشتری سال، بهترین زن تجربه مشتری سال و… است.

نزدیک ترین رویداد این جایزه در سال 2022 در کشور سنگاپور برگزار خواهد شد و دکتر پیام ناوری، رئیس هیات علمی اتاق مدیریت ارتباط با مشتری CRMROOM به عنوان تنها ایرانی دارای کرسی داوری در این رویداد – در کنار 35 داور از کشورهای مختلف –  در سه بخش زیر به داوری خواهند پرداخت:
• بهترین استفاده از بازخورد و بینش تجربه مشتری
• بهترین نوآوری در تجربه مشتری
• بهترین تیم تجربه مشتری سال

بدون شک CRMROOM می‌تواند با تکیه بر این جایگاه در رویداد جایزه بین المللی تجربه مشتری، شما را در مسیر پیاده‌سازی نظام مدیریت تجربه مشتری در سازمان و کسب افتخارات جهانی همراهی کند.