چه دوره ای نیاز داری ؟

تقویم آموزشی کارگاه های حضوری – پاییز/ زمستان 1402 – اتاق مدیریت ارتباط با مشتری

لیست دوره‌های آموزشی درون سازمانی در سال 1402

جدیدترین دوره‌ ها

دوره های تخصصی اتاق مدیریت ارتباط با مشتری

  • چرخه اجرایی CRM و مبانی پیاده سازی در سازمان
  • کارگاه تخصصی مدیریت موفقیت مشتری
  • چرخه اجرایی CRM و مبانی پیاده سازی در سازمان
  • طراحی و مدیریت باشگاه مشتریان
  • مدیریت تجربه مشتری به همراه کارگاه ترسیم نقشه سفر مشتری