چه دوره ای نیاز داری ؟

تقویم آموزشی کارگاه های حضوری – پاییز/زمستان 1401 – اتاق مدیریت ارتباط با مشتری

لیست دوره‌های آموزشی درون سازمانی در سال 1401

جدیدترین دوره‌ ها

دوره های تخصصی اتاق مدیریت ارتباط با مشتری

  • چرخه اجرایی CRM و مبانی پیاده سازی در سازمان
  • کارگاه راه اندازی باشگاه مشتریان برمبنای گیمیفیکیشن
  • مدیریت تجربه مشتری به همراه کارگاه ترسیم نقشه سفر مشتری
  • کارگاه پرورش کارشناس CRM