حتما با دیدن لوگوی CRMROOM به شکل یک زنبور و همچنین شعار The Bee’s knees business این سوال در ذهن شما ایجاد شده است که ارتباط میان زنبور و CRM چیست؟

چرا Bee ؟

فعالیت های CRMROOM برپایه 3 اصل استوار است: Bee = Belief, Education, Execute
بر این باوریم که اعتقاد به اهداف، توانایی های علمی و اجرایی و یک سیستم کارا، شما را در مسیر کسب و کارتان به هر هدفی می‌رساند. با استفاده از آموزش مناسب می‌توانید شرایط کاریتان را به نحو احسن تغییر دهید و زمانی که به خوبی آموزش دیده باشید، با اطمینان می‌توانید قابلیت‌های اجرایی موثر را برای بهبود وضعیت کسب و کار خود نشان دهید.

وجه تسمیه ی زنبور؟

حل مسائل پیچیده در زمینه مدیریت ارتباط با مشتریان ، CRMROOM را برآن داشت تا با استفاده از مبانی فناوری هوش مصنوعی در این زمینه به تحقیق بپردازد. CRMROOM معتقد است استفاده از الگوریتم های بهینه سازی کلونی زنبورها Bee Colony Optimization در حال حاضر بهترین شیوه جهت حل مسائل CRM است.
شمار زیادی از مدلهای مهندسی و الگوریتم‌هایی که برای حل مسائل پیچیده به کار می‌روتد بر اساس کنترل و مرکزگرایی بنا شده‌اند. برخی از سیستم‌های طبیعی (کلونی‌های حشرات اجتماعی) به ما یاد می‌دهند که یک سری ارگانیسم‌های ساده‌ی خارجی قابلیت تولید سیستم‌هایی را دارند که به کمک بر هم کنش‌های پویا قابلیت انجام اعمال بسیار پیچیده را ایجاد می‌کنند.
کلونی زنبورها یک تکنیک کارا براي حل مسایل بهینه سازي است که بر مبناي رفتار کاوشگرانه زنبورهای عسل در طبیعت عمل می‌کند. در این روش هر یک از زنبورها سعی می‌کنند با تعامل مستقیم و به اشتراك گذاشتن اطلاعات خود، بهترین راه حل‌های بدست آمده تا کنون را بر اساس قوانین احتمالی انتخاب نمایند.