کارگاه آموزشی آشنایی با زبان بدن با نگرش مذاکرات تجاری

بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان

سرفصل مطالب کارگاه : 1.       تکنیک های ارتباط غیر کلامی و زبان بدن در ارتباطات 2.       ایجاد ارتباط…

850,000 تومان

کارگاه آموزشی آشنایی با زبان بدن با نگرش مذاکرات تجاری

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

سرفصل مطالب کارگاه : 1.       تکنیک های ارتباط غیر کلامی و زبان بدن در ارتباطات 2.       ایجاد ارتباط…

400,000 تومان