طراحی و مدیریت مراکز تماس به همراه کارگاه عملیاتی

بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان

برای فروش اینترنتی، تحقیق کلمات کلیدی ضروری است. با این تحقیق می‌توانیم نیاز بازار را بشناسیم و برای جذب بیشترین ترافیک از گوگل آماده شویم.

850,000 تومان