کارگاه تخصصی مدیریت موفقیت مشتری

بدون امتیاز 0 رای
3,500,000 تومان

این کارگاه به صورت حضوری برگزار می شود ، لطفا دوره های دیگر اتاق مدیریت ارتباط با مشتری را مشاهده نمایید .

3,500,000 تومان