17%
تخفیف

کارگاه پرورش کارشناس CRM

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

سر فصل ها: 1-شناخت دینامیک و مکانیک CRM و چرخه اجرایی 2-طبقه بندی مشتریان و شناخت انواع نیازهای مشتری 3-…

2,500,000 تومان

کارگاه پرورش کارشناس CRM

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

سر فصل ها: 1-شناخت دینامیک و مکانیک CRM و چرخه اجرایی 2-طبقه بندی مشتریان و شناخت انواع نیازهای مشتری 3-…

500,000 تومان