مدیریت تجربه مشتری به همراه کارگاه ترسیم نقشه سفر مشتری

1.00 1 رای
6,500,000 تومان

هر اندازه که دانش مدیریت ارتباط با مشتری CRM در نگهداری مشتریان سودمند است، دانش مدیریت تجربه مشتری CEM در جذب و وفاداری مشتری تاثیر گذار است.

6,500,000 تومان