14%
تخفیف

طراحی و مدیریت باشگاه مشتریان

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان

این کارگاه به صورت حضوری برگزار می شود ، لطفا دوره های دیگر اتاق مدیریت ارتباط با مشتری را مشاهده نمایید .

3,000,000 تومان