20%
تخفیف

مدیریت تجربه مشتری به همراه کارگاه ترسیم نقشه سفر مشتری

1.00 1 رای
4,000,000 تومان

هر اندازه که دانش مدیریت ارتباط با مشتری CRM در نگهداری مشتریان سودمند است، دانش مدیریت تجربه مشتری CEM در جذب و وفاداری مشتری تاثیر گذار است.

4,000,000 تومان